Lohäradsrallyt 2010

Den 4/7 år det dags för årets upplaga av Veterammopperallyt - Lohärdsrallyt.

Samling vid Lohärads bygdegård från kl 10,00, Starten går kl 11,00.

Startavgift 75:- förtäring ingår.

Mera info: 070 582 82 20 - Ingemar.