Compact 1248

Här har vi ett foto på Unos fd fina Crescent Compact 1248, från någon gång slutet på -70 talet. Bilden är tagen av Uno själv i samband med försäljningen hösten -05.