Puch Maxi

Detta är Peders fina Puch Maxi. Bilden är tagen av Peder själv -02.