3/12-01

Crescent 1149 "raket" -61, Monark Speed -57, Monark Monarped -63, Husqvarna 4012 -60

och längst bort skymtar en MCB racer av 70 tals modell.