3/12-01

Värmande veteraner i den bistra vinter natten :)