Vrwursten 15/5 -04

Taktik vila efter ca 1,5 mil dags att fukta strupen en aning.