KRök MK:s IS Racing

Micke förbereder is banan i Rökgården för det årliga racet.