Victoria Vicky

Detta är en av Runes Vicky moppar. Bilden är tagen av Rune o Sören i mitten på mars -14.