NV11c

Detta är Olas ny införskaffade hojj, en fin NV 11c från 1953. Bilden är tagen av Ola 6/4 -14.