Honda MT 5

Tobbes Honda MT5. Bilden är tagen av Tobbe senhösten -14.