Stigs Zundapp Garage

Detta är delar ur Stigs fina Zundapp samling. Till vänster hans fina Golden 70:a, i mitten en fin KS 100 -68 å till höger ytterligare en fin KS 72:a.