Våga Vobblas Isracing i kårsta 25/2 -12 2/93 images