Våga Vobblas Isracing i kårsta 25/2 -12 93/93 images