Våga Vobblas Isracing i kårsta 25/2 -12 1/93 images